Patientinformation

Vi på Clinica Dr. A är väldigt måna om dig och dina resultat så att du känner dig säker och nöjd.

Patientsäkerhet & trygghetTrygghetsgarantiPatientförsäkringBehandling av PersonuppgifterSekretess och säkerhetsbestämmelser
Arkivering av patientjournalBorttagning av journalanteckningarKlagomålMiljöpolicy
Vi på Clinica Dr A består av ett team med certifierade, legitimerade och hög specialistutbildade kirurger och vårdpersonal med många års erfarenhet inom sjukvård. Vi arbetar under de lagbestämmelser, villkor och riktlinjer inom Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Där innefattas din säkerhet och trygghet som patient. Hos oss blir du erbjuden omhändertagande och en väl genomtänkt vård med respekt och omtanke redan från första mötet, före-, under- och efter operation/behandling.
Patientsäkerhet och trygghet
Det är viktigt att du känner dig trygg hos oss, vi tar tid på oss att lyssna på dina förväntningar. Du får information för att du ska förbereda dig inför din operation på bästa sätt. Vi sätter din säkerhet i fokus där du blir väl omhändertagen och får en anpassad smärtlindring av erfaren personal på ett säkert sätt. Det innebär att vi även erbjuder dig Trygghetsgaranti under 12 månader efter genomförd operation.

Trygghetsgaranti
• Väl omhändertagande av kompetent personal före-, under- och efter operation
• Du får väl genomtänkt smärtlindring, behandling och postoperativ övervakning av välutbildad personal
• Tillgänglighet dygnet runt
• Återbesök och korrektionsoperation ingår vid eventuell operationskomplikation under 12 månader.

Patientförsäkring
Vi som är vårdgivare har skyldighet att inneha en Patientförsäkring. Vår Patientförsäkring är hos folksam. Du kan få ekonomisk ersättning vid en skada under förutsättning att skadan hade kunnat undvikas enligt PsL (1996:799). Läs mer på folksam.se

Behandling av Personuppgifter
Personuppgifter är uppgifter om personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Dessa uppgifter anses nödvändiga för att uppfylla ändamål med personuppgiftsbehandlingen.

Som vårdgivare har vi skyldighet att föra patientjournal och registrera dina personuppgifter i din patientdatajournal. Dels för att föra dokumentation av din operation och behandling som följer av lag och författning, dels i syfte att ge dig god och säker vård, dels för planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten.

Förutom dokumentation av din operationsberättelse /behandling, så fotodokumenterar vi det område du söker för. Fotodokumentationen är en journalhandling som arkiveras med hänsyn till patientdatalagen efter att du har lämnat ditt samtycke.

Vad gäller publicering av bilder på vår webbsida eller övriga sociala medier, krävs det en särskild blankett för samtycke. Då du lämnat ditt samtycke, har du alltid rätt att återkalla det, varpå det skall upphöra.

Sekretess och säkerhetsbestämmelser
Alla dokument som innehåller dina personuppgiftsbehandlingar i form av kundkort, hälsodeklaration, samtycke till behandling, samtycke till operation (Operationsavtal mellan vårdgivare och patient), fotodokumentation, etc är en journalhandling och arkiveras i enlighet med Patientdatalagen (PdL). Verksamheten utför estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar och omfattas av Patientdatalagen (PdL), Patientsäkerhetslagen (PSL) och Patientskadelagen.

Vi följer föreskrifter vad gäller GDPR-lagstiftning, tystnadsplikt, sekretess, omvårdnad och journalhantering. Vi har begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter. Utlämnande av dina uppgifter får ske med ditt skriftliga samtycke. Dock har vi enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot myndigheter och landsting.

Arkivering av patientjournal
Patientjournaler ska i regel bevaras i minst 10 år.

Borttagning av journalanteckningar
Du har rätt att radera dina journalanteckningar, det kan du göra via en ansökan till IVO Inspektion för vård och omsorg.

Klagomål
Har du klagomål avseende dina rättigheter, andra synpunkter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till klinikchefen på Clinica Dr A. Vi besvarar alla klagomål.

Miljöpolicy
Vi på Clinica Dr A är extra noga med miljöhanteringen. Vi hanterar alltid våra avfall och leveranser enligt gällande miljöföreskrifter. Vi strävar ständigt efter att förbättra miljöarbetet och arbeta mot uppsatta miljömål. Vi försöker att göra våra inköp av varor med hänsyn till klimat och miljö. Det är viktigt för oss att säkerställa att vårt miljöarbete ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete och följer alla föreskrifter som gäller.


Konsultation inför operation

Konsultation hos oss innebär att du blir blir bemött av respekt och lyhördhet. Vi tar oss tid att lyssna på dig, dina behov och förväntningar. Därmed får du en detaljerad information om vad som är möjligt och estetiskt genomförbart, smärtlindring, narkos och vilka risker eller komplikationer som en operation kan innebära samt hur vi hanterar dessa. Informationen innehåller även hur du kommer att behandlas före-, under- och efter din operation.

Vi ser gärna att du har en lista med frågor för att kunna ge dig ytterligare information. Har du några exempelbilder att visa, är det bra om du tar dessa med dig. Det är viktigt för oss att du får svar på alla dina funderingar innan du bestämmer dig för en operation. Informationen hjälper dig att se helheten och ger dig kunskap om dina rättigheter och garantier. Sedan kommer vi tillsammans med dig att skräddarsy en helhetslösning som passar ditt välbefinnande och önskemål. Det är ytterst viktigt för oss att du som patient får den bästa kvalitén med omsorg och service samt goda resultat. Vi tar hand om dig hela vägen, från första mötet med konsultation och följer upp dig efter operationen. Tillgänglighet är vår högsta prioritet för att du ska känna dig trygg och omhändertagen.

Du kommer under konsultationen att bli undersökt av vår kirurg som ska utföra operationen. Sedan kommer du även att lämna information om ditt hälsotillstånd, s k hälsodeklaration.

Det är viktigt att du förbereder dig gällande all information om vilka sjukdomar du har och om du tar några mediciner eller kosttillskott som kan påverka din operation. Hos oss på Clinica Dr A går den medicinska säkerheten alltid i första hand.

Du kommer även att lämna ett samtycke till ev operation (operationsavtal mellan vårdgivare och patient).

Du kommer även att fotodokumenteras i det område du söker för. Fotodokumentationen är en journalhandling som arkiveras med hänsyn till hälso- och sjukvårdslagar. Mer finns att läsa under patientinformation.

Innan vi bokar din operation vill vi att du tänker igenom all information som du får under din konsultation. Det är viktigt att du känner dig trygg i ditt beslut att utföra din operation på Clinica Dr A.

Har du flera funderingar inför din operation, är du alltid välkommen att höra av dig till oss. När du har bestämt dig för att utföra en operation, bokar vi en tid. En operation kräver en del saker att tänka på före- och efter samt eftervård. Du får med dig all information som du behöver om din operation, återbesöksplanering samt instruktioner om eftervård.

Att tänka på inför operation

• Undvik operation om du har feber eller någon infektion i kroppen.
• Du får inte vara gravid eller ammande.
• Undvik alkohol minst 48 timmar före din operation.
• Undvik kaffe samt allt som innehåller koffein inkl (energidrycker) minst 48 timmar före din operation.
• Undvik all form av tobak minst en vecka före din operation, helst fyra veckor före- och fyra veckor efter din operation.
• Undvik blodförtunnande läkemedel som innehåller Acetylsalicylsyra, Ipren, Voltaren, Treo samt akne medicin (Accutan), mm. Undvik även hälsopreparat som innehåller Omega-fettsyror eller vitamin E en vecka före din operation. Vid användning av antibiotika ska du vänta fyra veckor innan din operation.
• Lider du av högt blodtryck, måste du ha ett stabilt tillstånd innan du genomgår en operation.
• Har du kroniska sjukdomar, bör du konsultera din läkare om operationen är möjlig att genomföra.
• Alla operationer som sövs med narkos bör du fasta 12 timmar innan. Du får endast dricka klara vätskor (vatten eller saft) fram till fyra timmar före din ankomst till kliniken.

Förtunnande läkemedel, hälsopreparat, alkohol, tobak och koffein är blodförtunnande och kan göra att du blöder mer under- och efter en operation. Tobak kan ge mer biverkningar, bromsar läkningen och ge fula ärr. Läkemedel som innehåller Acetylsalicylsyra ökar blödningsrisken under- och efter operationen.

Under operation

På operationsdagen:
• Duscha/tvätta dig samma dag innan din operation. Bädda med rena sängkläder inför din ankomst efter en genomförd operation. Lämna smycken eller piercingar som du bär hemma samt kom utan smink, krämer eller parfym.

På kliniken:
• Du välkomnas och tas väl omhand av operationssköterska som hjälper dig med förberedelser inför din operation och är vid din sida under hela processen.
• Du får information av narkosläkare vad som kommer att hända under narkos, det gäller om du blir sövd eller får endast lokalbedövning.
• Därefter går opererande kirurgen igenom steg för steg vad som kommer att hända under- och efter din operation. Fotografier tas på operationsområdet för dokumentation och lagras i din journal.
• Tiden för operation i respektive organ är olika, läs mer på varje område.

Efter operation

När ingreppet är utfört kommer du att bli väckt av narkosläkare om du blivit sövd. Sedan flyttas du till ett eget uppvakningsrum där du återhämtar dig och får fika. Vid vissa ingrepp kan du lämna kliniken efter några timmar när vi säkerställt att du mår bra. Andra ingrepp kan du behöva övernatta på kliniken. Återhämtningstiden är olika för olika områden samt för olika patienter.

Du får med dig all information och instruktioner som du behöver för återhämtning, eftervård samt direktkontakt till oss dygnet runt om du undrar något. Det är viktigt att du följer instruktioner noga för snabbare återhämtning. Hos oss ingår alltid återbesök för att säkerställa att du mår bra efter din operation och att resultatet stämmer med dina förväntningar. Vi kommer även innan återbesöket att höra av oss till dig för att säkerställa att du mår bra.
^